Oil Filter
กรองน้ำมัน ของเรามี by-pass ทุกตัว ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน กรองของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ทนความร้อนได้ดี มีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนออกจากโรงงาน รับประกัน 3,000 ชั่วโมง