Oil-Filter

กรองน้ำมันเครื่อง Oil Filter

oil filter มีหน้าที่ดักจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆเช่น ฝุ่น เขม่า สิ่งสกปรก และเศษโลหะเล็กๆที่เกิดจากการสึกหรอ ไว้ที่ตัวกรอง  กรองน้ำมันเครื่องจึงทำหน้าที่กรองเพื่อให้ได้น้ำมันเครื่องที่สะอาด

โดยอาศัยวิธีการให้น้ำมันเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้ว ซึมผ่านกระดาษกรองเข้าไปสู่แกนกลางของตัวกรองน้ำมัน จากนั้นจึงส่งน้ำมันไปยังชิ้นส่วนต่างๆ ภายในปั๊มลม  โดยกรองน้ำมันชนิด Spin-on oil filter จะมีบายพาสวาล์ว (Bypass Valve)  ช่วยปล่อยน้ำมันเครื่องที่สะอาดไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆของปั๊มลม ทำหน้าที่เสริมในการป้องกันไม่ให้ปั๊มลมเสียหาย 

ควรดูแลเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง Oil Filter เพราะอะไร

ถ้าไม่เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ( Oil Filter ) จะทำให้เครื่องปั๊มลมเสียหายได้ เพราะสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ฝุ่น เขม่า เศษโลหะเล็กๆ ที่เกิดจากการใช้งาน จะ เข้าไปอุดตันในตัวกรองน้ำมันเครื่อง  ทำให้น้ำมันเครื่องไม่สามารถไหลผ่านตัวกรองได้  น้ำมันเครื่องจะถูกดันออกไปทางบายพาสวาล์วโดยไม่ผ่านการกรอง ทำให้สิ่งแปลกปลอมต่างๆไหลกลับเข้าไปในเครื่องปั๊มลม เสียดสีกับชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องปั๊มลมส่งผลให้เกิดความเสียหายกับปั๊มลมได้